HOME   Website plaatsen
Website bouwen  
Contact
Bekende NL Covers

Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst tussen vKvOnline® en u. Lees deze bepalingen aandachtig door. Deze bepalingen zijn van toepassing op de software met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De bepalingen zijn tevens van toepassing op het volgende van vKvOnline®

 • updates,
 • supplementen,
 • op internet gebaseerde services en
 • productondersteuning

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere bepalingen worden meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.

Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen, mag u de software niet gebruiken.

Als u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag een exemplaar van de software installeren en gebruiken op uw apparaat.
 2. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.
  1. Webcomponenten. De software bevat webonderdelen. U mag deze webonderdelen alleen gebruiken op websites die u door vKvOnline® laat maken. U mag de webonderdelen alleen wijzigen voor zover dit voor de software is toegestaan. Handelsmerken of logo's die in de webonderdelen worden weergegeven, mogen niet afzonderlijk worden gebruikt. De koppelingen in de webonderdelen mogen niet worden uitgeschakeld of omgeleid. U mag de webonderdelen niet zodanig gebruiken dat een relatie wordt geïmpliceerd met wie of wat dan ook, of dat vKvOnline® of hun software of services in diskrediet worden gebracht of wetten worden overtreden.
 3. Bereik van licentie. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. vKvOnline® wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt in uw rechtsgebied waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van het recht van uw land, wijst vKvOnline® de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af.
 4. Beperking en uitsluiting van verhaal en schadeVERGOEDING. U kunt bij vKvOnline® alleen directe schade verhalen tot een bedrag van €5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

Deze beperking geldt voor

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites en
 • claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als vKvOnline® op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.